May 21, 2019 Last Updated 6:35 AM, Aug 9, 2558

"ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม"

ฮิต: 1332 times

1162202  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม                   
                Natural Products for Health and Beauty    3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของสารอาหารและโภชนาการตามหลักชีวเคมี ความรู้พื้นฐานของสารพฤกษเคมี การใช้สารสกัดธรรมชาติเพื่อดูแลสุขภาพและการบรรเทาโรคเสื่อม  การควบคุมน้ำหนักและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อควบคุมน้ำหนัก  สารต้านอนุมูลอิสระและผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม