Mar 19, 2019 Last Updated 6:35 AM, Aug 9, 2558

ประกาศจากสาขา

Default Image
กรกฎาคม 23, 2558

Test

Test

ข่าวสารจากสาขา

กุมภาพันธ์ 11, 2559

LIGO พบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งแรกของโลก

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ทีมวิจัย Laser Interferometer Gravitational-Wave…
สิงหาคม 11, 2558

​นาซายืนยันพบดาวเคราะห์คล้ายโลกที่สุดเท่าที่เคยพบมา

โครงการอวกาศเคปเลอร์ของนาซายืนยันการค้นพบดาวเคราะห์ที่มีขนาดคล้ายโลกที่อยู่ในบริเวณที่สิ่ง…
ก.ค. 23, 2558 462

นาซ่าเปิดภาพแรกระยะใกล้พื้นผิวบนดาวพลูโต

(16 ก.ค.) ภาพถ่ายระยะใกล้ของพื้นผิวของดาวพลูโต จากภารกิจของนิวฮอไรซัน…
มี.ค. 23, 2558 351

ขอเชิญชวนนักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บของหน่วยงาน นักพัฒนาระบบ นิสิต ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (Joomla CMS)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนด้วยเว็บไซต์…
ม.ค. 01, 2513 413

ข่าวลือมาแล้วจ้า ! iPhone 6s และ iPhone 6s Plus จะปรับมาใช้แรม 2GB

แม้จะยังเป็นช่วงต้นปีและกระแสข่าวในวงการสมาร์ทโฟนช่วงนี้ยังคงจับจ้องอยู่กับ Samsung…
ม.ค. 01, 2513 314

Apple Maps เพิ่มลูกเล่น แสดงภาพ 3D พร้อมเคลื่อนไหวได้

ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนเวลาที่คุรไม่รู้จักทาง…

"สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ "

ฮิต: 833 times

1161201 สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครูวิทยาศาสตร์                               
               Environmental Education for Science Teacher    3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ  สารพิษและมลพิษในชีวิตประจำวัน  สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ปัญหาภาวะโลกร้อน  เจตคติและค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  การสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับชั้นมัธยมศึกษา การเก็บข้อมูลและประเมินผลการศึกษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

มคอ 3

มคอ 3 สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครูวิทย์

มคอ 5

มคอ 5 สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครูวิทย์